Astrow Flex

Astrow Flex

Pour la version française.

Registreer u hier

U werkt binnen uw onderneming met occasioneel opgeroepen werknemers zonder vast uurrooster?

U kan niet steeds de prestaties vooraf inplannen?

U dient de begin- en eindtijden van de prestaties van uw occasionele medewerkers elektronisch te registreren?

U wil graag meteen vanaf 1 april 2019 in orde zijn met de nieuwe regelgeving en CAO binnen de uitvaartsector?

Kent u onze Astrow Flex toepassing al?

 • Eenvoudig registreren!
  Via een app scant u de barcode op de identiteitskaart van uw medewerker bij het begin en het einde van zijn prestatie. De registratie gebeurt op basis van het rijksregisternummer.
  Het is niet nodig om medewerkers op voorhand in het systeem in te geven.
 • Geen grote investeringen!
  Onze app kan op 1 centrale smartphone/tablet geïnstalleerd worden waarmee u meerdere medewerkers kan registreren. Via een online portaal heeft u een compleet overzicht op de gegevens. Er dient geen extra hardware aangekocht te worden.
 • Ge-automatiseerd dus geen tijdrovende adminstratie!
  Astrow Flex zit volledig in de cloud, hierdoor heeft u altijd een overzicht en kan de data veilig en transparant doorgegeven worden aan de RSZ voor verdere verwerking (Dimona-aangifte per prestatie).
  Wij kunnen (op aanvraag) de koppeling met het sociaal secretariaat verzorgen om zo ook uw loonadministratie te automatiseren.
 • U betaalt per gebruik.
  Bij ons betaalt u niet per medewerker maar per prestatie. Op deze manier betaalt u niet te veel voor een grote poule van occasionele medewerkers, die misschien slechts driemaal per maand ingeschakeld worden voor een prestatie.
Astrow Flex
2
Wij bespreken samen alle details

Nous parcourons ensemble tous les détails

3
Astrow Flex wordt voor u geactiveerd

Astrow Flex est activé pour vous


4
Scannen en u bent in orde!

Scannez et vous êtes en règle !


Enregistrez-vous

Vous travaillez dans votre entreprise avec des travailleurs temporaires ?

Difficile de planifier la prestation d’avance ?

Registrer début et fin de la prestation de façon électronique ?

Vous souhaitez être en ordre le 1 avril avec la nouvelle loi ?

Choisissez Astrow Flex !

 • Simple !
  Scannez le code barre de la carte d’identité avec l’appli au début et à la fin de la prestation.  Le numéro de registre national est utilisé pour la registration. Inutile de saisir vos collaborateurs d’avance.
 • Sans investissement important
  Notre appli s’installe sur 1 smartphone central pour tout votre personnel. Un portal online vous donne un aperçu complet. 
 • Pas d’administration fastidieux
  AstrowFlex est dans le cloud. Vos données sont sécurisées est transmis à l’ONSS pour déclaration dimona.  Sur demande le lien avec le secrétariat social est intégré.
 • Payez par prestation
  Et pas pour tout vos collaborateurs occasionnels que vous utilisez peut-être que 3 fois par mois.
 • Ik heb kennis genomen en ga akkoord met de privacyverklaring