Politica de confidențialitate

Pe deplin conștienți de implicațiile privind protecția informațiilor personale în această societate a tehnologiei informației, toți oamenii implicați în operațiunile Amano incluzând, fără să limiteze, managementul, directorii și salariații asigură că sistemele de management Amano de protecție a informațiilor personale sunt verificate foarte bine pentru o protecție a informațiilor personale ale clientului extrem de grijulie și asigură faptul că Amano rămâne cel mai sigur și de încredere partener pentru toți clienții, sub incidența următoarei Politici de Confidențialitate.

1. Declarație a scopurilor destinate folosirii și administrării informațiilor personale

 • Când Amano primește informațiile voastre personale vă va informa despre destinația folosirii lor, pe baza consimțământului vostru.
 • Amano administrează informațiile personale primite de la voi cu cea mai mare grijă și le utilizează doar în scopul de folosință agreat.
 • Amano nu va furniza sau dezvălui informațiile voastre personale oricăror terți, fără consimțământul vostru prealabil scris, cu excepția companiilor afiliate Amano.
 • Amano recunoaște dreptul de proprietate și titlu al unor asemenea informații personale și vom dezvălui, modifica sau șterge asemenea informații personale doar într-o manieră potrivită, pe baza primirii unei solicitări scrise prealabile de a face acest lucru.

2. Crearea, respectarea și mentenanța Sistemelor de Management de Protecție a Informațiilor Personale

 • Amano își stabilește propriile sisteme de management de protecție a informațiilor personale, le implementează și observă strict, pentru protecția informațiilor personale.
 • Amano își revizuiește propriile sisteme de management de protecție a informațiilor personale și le îmbunătățește periodic.

3. Măsuri de protecție și de respectare a legilor

 • Amano ia orice măsură de protecție împotriva accesului neautorizat, scurgerilor de informații, distrugerii și compromiterii informațiilor personale.
 • Amano respectă cu strictețe toate legile, reglementările și regulile interne pentru protecția informațiilor personale.

4. Alți pași relevanți

 • Amano furnizează periodic programe educaționale, pentru toți angajații, în scopul creșterii conștientizării în legătură cu protecția informațiilor personale.
 • Amano își configurează această politică pe Website-ul său și o face disponibilă oricând revizuirii.
 • http://www.amano.eu