Drepturi de proprietate intelectuală

Această imagine de ansamblu explică pe scurt cadrul legislativ al copyright-ului.

 • Drepturi de proprietate intelectuală

  Drepturi de proprietate intelectuală (DPI), la modul foarte general, înseamnă drepturi alocate creatorilor și proprietarilor de lucrări, ca rezultate ale creativității umane intelectuale. Aceste lucrări pot fi în domeniul industrial, științific, literar și artistic. Ele pot fi sub forma unei invenții, unui manuscris, software sau nume de business.

  În general, obiectivul DPI înseamnă protejarea dreptului de copyright de autor în legătură cu lucrarea sa și în același timp permiterea accesului public la creativitatea acesteia. DPI menține acest echilibru prin stabilirea de limite de timp asupra mijloacelor autorului de a controla o lucrare particulară. Legea care reglementează creația, folosința și controlul lucrării protejate este în mod popular cunoscută ca Legea Proprietății Intelectuale (PI).

 • Tipuri de drepturi de proprietate intelectuală

  Principalele drepturi de proprietate intelectuală sunt următoarele:

  1) Copyright 2) Patente 3) Mărci comerciale 4) Drepturi de Design

  Amano dorește să ofere vizitatorului un insight al cadrului legal al legii copyright-ului, ca mijloc de protecție al unei lucrări.

 • Ce este un Copyright?

  Copyright-ul este una din ramurile cheie ale legii PI care protejează exprimarea ideilor. Pentru ca o lucrare să obțină copyright trebuie să fie originală și exprimată într-o formă materială. Copyright înseamnă efectiv crearea lucrării.

 • Legile Copyright-ului

  În mod curent, legea copyright-ului din UE a fost subiectul diferitelor amendamente și cele mai recente, acelea din Octombrie 2003 aveau ca scop alinierea Actului cu Directiva UE a Copyright-ului și a Drepturilor Asociate Societății Informației din 2001 (Directiva UE a Copyright-ului), cu schimbările postate pe Internet.

 • Relevanța Copyright-ului

  Copyright-ul este de o importanță fundamentală pentru vizitatori, deoarece ca utilizatori, producători și propagatori ai informației ei vor avea nevoie să-și minimizeze răspunderea și să-și maximizeze profitul. Pur și simplu pentru că materialul (de ex. conținutul de pe internet, software-ul, bazele de date on-line sau jurnalele) care este în mod liber disponibil pe Internet, nu implică în mod necesar și faptul că poate fi folosit tot în mod liber. Marea majoritate a unor asemenea materiale este disponibilă în anumite termene și condiții. De aceea, oricine ar trebui să se asigure de faptul că utilizarea materialelor online este conformă termenelor de utilizare stipulate de deținătorul de drepturi.

 • Works protected by Copyright

  Tipurile de lucrări ce au copyright sunt în general clasificate în:
  1) lucrări originale literare, dramatice, artistice sau muzicale,
  2) înregistrări sonore, filme sau transmisiuni și
  3) aranjament tipografic al formatelor publicate.

  Lucrările literare includ, de asemenea:
  (a) un tabel sau compilație, alta decât o bază de date,
  (b) un program de computer,
  (c) material preliminar de design pentru un program de computer și
  (d) o bază de date.

  Proprietate de Copyright în cercetare comună: în cazul unei cercetări comune pe bază de parteneriat dintre Amano și terțe părți sau cu un partener extern, proprietatea de copyright poate fi deținută în comun. Este cazul adesea ca un acord să reglementeze acest parteneriat, astfel încât drepturile de proprietate să fie distincte.

 • Executarea Copyright-ului

  Proprietarul de copyright se bucură de drepturi și soluții auxiliare considerabile pentru a-și exercita copyright-ul într-o lucrare. Ca să-și exercite dreptul, el poate schimba curtea de judecată care hotărăște daunele și emite hotărârile judecătorești ce restricționează abaterile de la aplicarea activității de încălcare sau interdicție, sau pentru plata profitului și/sau acordarea unui ordin ca materialele cărora le-a fost încălcat copyright-ul să fie distruse sau cedate.