Condiții de folosire

Pentru informațiile care apar pe Web site sub http://www.amano.eu (numit mai departe AMANO EU) postat și administrat de AMANO Corporation (numit mai departe AMANO), AMANO© își rezervă dreptul să revizuiască sau șteargă unele sau toate informațiile, fără notificare prealabilă. Ea nu-și asumă nicio responsabilitate pentru vreo daună sau pierdere față de utilizatori, care ar rezulta din orice modificare sau schimbare a conținutului.

Copyright și Mărci comerciale

"AMANO" și numele produselor și serviciilor care apar pe AMANO EU sunt mărci comerciale sau logo-uri deținute de AMANO și Grupul de companii AMANO. Folosirea logo-ului "AMANO" este permisă doar când AMANO© a agreat și acordat autorizarea de folosire.

Persoanelor care folosesc acest Web site le este interzis prin legea copyright-ului să copieze sau să distribuie informația sau conținutul (text, ilustrații, audio, imagini, programe etc.), integral sau parțial, care apare pe Web site. AMANO© nu va fi ținută responsabilă pentru vreo pierdere sau daună care rezultă din copierea sau distribuirea conținutului fără obținerea aprobării prealabile.

Conectare la http://www.amano.eu

Când vă conectați la AMANO EU de pe Web site-ul vostru, vi se solicită să contactați AMANO anticipat, prin e-mail. AMANO© nu va fi răspunzătoare de vreo pierdere sau daună ce rezultă din conectarea la AMANO EU fără aprobare prealabilă.

Website-urile conectate la AMANO EU, altele decât cele ale AMANO și grupului de companii AMANO, sunt afișate și administrate de companiile respective în afara managementului AMANO. Când accesați aceste website-uri, este responsabilitatea voastră să verificați condițiile de folosință înainte de a folosi asemenea website-uri.