Intellectuele eigendomsrechten

Dit overzicht geeft een korte schets van de Copyright wetgeving weer.

 • Intellectuele eigendomsrechten

  Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten die worden toegekend aan makers en eigenaars van werken die het resultaat zijn van menselijke, intellectuele creativiteit. Deze werken kunnen deel uitmaken van domeinen als industrie, wetenschap, literaire en artistieke domeinen. Ze kunnen verschijnen in de vorm van een uitvinding, een manuscript, software, naam, enz.

 • Types intellectuele eigendomsrechten

  De principiële intellectuele eigendomsrechten zijn als volgt gedefinieerd:

  1)      Copyright            2) Patenten       3) Handelsmerken          4) Ontwerprechten

  Amano geeft haar bezoekers graag inzicht in het legale kader rond de copyright-wetgeving als een middel om werken te beschermen:

 • Wat is copyright?

  Copyright is een van de fundamenten van bescherming van intellectuele eigendommen en beschermt de uitdrukking van ideeën. Om een copyright-patent te bekomen, moet een werk origineel zijn en in materiële vorm worden uitgedrukt. Copyright is dus van toepassing op de creatie van werken.

 • Relevantie van copyright

  Copyright is van fundamenteel belang voor bezoekers aangezien zij als gebruikers, producenten en uitdrager van informatie hun aansprakelijkheid moeten minimaliseren. Het feit dat materialen (content, software, onlinedatabases of kranten) vrij toegankelijk zijn wil dus niet zeggen dat deze zomaar gebruikt mogen worden. De meerderheid van deze materialen is onderhevig aan zekere bepalingen en voorwaarden. Om die reden moet men zich er steeds van vergewissen dat het gebruik van onlinematerialen in overeenstemming is met de voorwaarden die de rechtshouder vooropstelt.

 • Werken beschermd door copyright

  De brede categorieën waaronder copyright werken kunnen vallen zijn:

  1)      Originele literaire, dramatische, artistieke of muzikale werken
  2)      Geluidsopnames, filmbeelden of uitzendingen
  3)      Typografische samenstelling van gepubliceerde uitgaven

  Onder literaire werken vallen eveneens:

  a)       Tabellen of compilaties die geen database zijn
  b)      Computerprogramma’s
  c)       Voorbereidende designs voor een computerprogramma
  d)      Databases

  Copyright eigendomsrechten in samenwerkend onderzoek: In geval van een samenwerkingsverband tussen Amano en derde partijen of externe partners kunnen de eigendomsrechten samen genoten worden. Vaak is het zo dat een overeenkomst vorm geeft aan deze samenwerking en dus worden ownership rechten kenbaar.

 • Handhaving van Copyright

  De eigenaar van de copyright geniet aanzienlijke bijkomende rechten en manieren om zijn werk te beschermen. Zo kan hij via gerechtelijke wegen een schadevergoeding eisen, eisen dat de materialen in kwestie vernietigd of ingeleverd worden, enz.