Nieuws

Vereenvoudigde procedure voor tijdelijke economische werkloosheid ten gevolge van Corona

De federale regering besliste op 20 maart 2020 om tijdelijk (tot 30 juni 2020) een vereenvoudigde procedure voor werkloosheid door overmacht te voorzien. U vindt hierover meer informatie op de site van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

Bij de loonverwerking dient u voor de dagen van tijdelijke economische werkloosheid een specifieke looncode door te geven. Deze looncode kan u opvragen bij uw sociaal secretariaat.

Hoe maakt Astrow, onze tijdregistratie software, deze procedure nog eenvoudiger?

Binnen Astrow wordt er voor de tijdelijke economische werkloosheid een nieuwe afwezigheidscode aangemaakt die op zijn beurt gekoppeld wordt aan deze specifieke looncode. 

In uw loonexport worden dan automatisch de juiste looncodes toegevoegd zonder dat u daarvoor extra handelingen dient uit te voeren!

Interesse? Neem vandaag nog contact met ons op.
Via ons invulformulier of stuur een email.

Vereenvoudigde procedure voor tijdelijke economische werkloosheid ten gevolge van Corona