Condiciones de uso

Voor informatie die verschijnt onder https://www.amano.eu (hierna: AMANO EU) en gepost en beheerd wordt door Amano Europe NV (hierna: AMANO), heeft Amano het recht deze te herzien of verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. We nemen geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies aan gebruikers voortvloeiend uit wijzigingen van de inhoud.

Copyright and handelsmerken

AMANO en de namen van producten en diensten die op AMANO EU verschijnen zijn eigendom van AMANO en andere bedrijven die zich bij AMANO hebben aangesloten. Het gebruik van ons logo is enkel toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring.

Personen die gebruik maken van onze website zijn onderheving aan de copyright wetgeving voor het dupliceren en verdelen van de inhoud (tekst, illustraties, audio, beeldmateriaal, programma’s, enz.), dit zowel in delen als in z’n geheel. AMANO neemt geen verantwoordelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het dupliceren of verdelen van haar content.

Linken naar http://www.amano.eu

Indien u vanuit uw website wenst te linken naar AMANO EU, vragen wij u vriendelijk ons op voorhand via e-mail te contacteren. Amano is niet verantwoordelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het linken met haar website.

Websites die naar AMANO EU linken, maar geen eigendom zijn van AMANO of andere bedrijven uit de Amano Corporation, worden niet door AMANO beheerd. Om die reden is het de verantwoordelijkheid van de bezoekers deze na te kijken alvorens ze te gebruiken.